Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met algemene voorwaarden. Allerlei computerprogramma’s zijn pas te gebruiken als men eerst akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden of “general conditions” op internet bij Google of Facebook. Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden die ze van toepassing verklaren voor hun klanten. Als die klanten particulieren zijn, dan gelden er strengere regels voor de gebruiker van algemene voorwaarden dan bij bedrijven onderling. Particulieren genieten meer bescherming, hebben een bedenktijd bij hun aankopen en de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn.

Het gebruik van algemene voorwaarden maakt de contracten korter omdat alles wat er aan bepalingen elke keer terug komt, in de algemene bepalingen is opgenomen zodat een verwijzing daarnaar in het contract voldoende is. Een bekend voorbeeld is een huurcontract. Zowel bij huurcontracten voor woningen als bij zakelijke huurcontracten worden zeer uitgebreide algemene bepalingen van toepassing verklaard. Daardoor is de huurovereenkomst zelf betrekkelijk een betrekkelijk kort document geworden.

Voor particulieren kunnen wij algemene voorwaarden van hun leveranciers uitleggen in begrijpelijke taal en toetsen of bepaalde voorwaarden van toepassing mogen zijn of dat zelfs de algemene voorwaarden hen in bepaalde gevallen helemaal niet mogen worden tegengeworpen.

Voor bedrijven, mkb, winkeliers, middenstanders, kunnen wij algemene voorwaarden op maat opstellen. Ook adviseren wij over algemene voorwaarden en toetsen bestaande algemene voorwaarden aan de nieuwste wettelijke eisen.

Wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact met ons op!