Als bedrijven willen samenwerken, wisselen zij eerst onderling gegevens uit. Dat kunnen algemene bedrijfsgegevens zijn, maar ook financiƫle of technische gegevens. Om onderling openheid van zaken te geven verplicht men elkaar om geheimhouding te betrachten door een wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst te tekenen alvorens elkaar gegevens te verschaffen. Dit speelt bijvoorbeeld ook bij kennis nemen van uitvindingen, octrooiaanvragen tot een jaar na de aanvraagdatum en bij specialistische knowhow.

Eenzijdige geheimhoudingsverklaringen worden gebruikt bij bijvoorbeeld stagiaires, tijdelijke onderzoekers en gastmedewerkers.

Wij kunnen u alle soorten eenzijdige geheimhoudingsverklaringen en meer-partijen geheimhoudingsovereenkomsten leveren. Informeer bij twijfel altijd even of geheimhouding vastgelegd moet worden en hoe.

Als bedrijven willen samenwerken, wisselen zij eerst onderling gegevens uit. Dat kunnen algemene bedrijfsgegevens zijn, maar ook financiƫle of technische gegevens. Om onderling openheid van zaken te geven verplicht men elkaar om geheimhouding te betrachten door een wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst te tekenen alvorens elkaar gegevens te verschaffen. Dit speelt bijvoorbeeld ook bij kennis nemen van uitvindingen, octrooiaanvragen tot een jaar na de aanvraagdatum en bij specialistische knowhow.

Eenzijdige geheimhoudingsverklaringen worden gebruikt bij bijvoorbeeld stagiaires, tijdelijke onderzoekers en gastmedewerkers.

Wij kunnen u alle soorten eenzijdige geheimhoudingsverklaringen en meer-partijen geheimhoudingsovereenkomsten leveren. Informeer bij twijfel altijd even of geheimhouding vastgelegd moet worden en hoe.

Wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact met ons op!