Diensten

Algemene voorwaarden

Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met algemene voorwaarden. Allerlei computerprogramma’s zijn pas te gebruiken als men eerst akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden of “general conditions” op internet bij Google of Facebook.

Geheimhoudingsverklaring

Als bedrijven willen samenwerken, wisselen zij eerst onderling gegevens uit. Dat kunnen algemene bedrijfsgegevens zijn, maar ook financiële of technische gegevens. Om onderling openheid van zaken te geven verplicht men elkaar om geheimhouding te betrachten door een wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst te tekenen alvorens elkaar gegevens te verschaffen.

Modelovereenkomst

Als men vaak dezelfde soort zaken doet, zoals het verkopen van partijen goederen, dan kan het handig zijn om daarvoor een standaard- of modelovereenkomst te gebruiken, ook naast het gebruik van algemene voorwaarden.

Auteursrecht

Merkenrecht

Portretrecht

Juridisch adviseur

Juridische hulp

Juridische ondersteuning

Wie is mr. L. Boersma

Mr. Lieuwe Boersma is eigenaar van en adviseur bij Boersma Juridisch Adviseur, opgericht in 2007. Tot begin 2016 was hij daarnaast als seniorjurist werkzaam bij de Technische Universiteit Delft, directie Legal Services. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting bedrijfsrecht en is gespecialiseerd in intellectueel recht, contracten, algemene voorwaarden, huurrecht en burenrecht.

Vanaf 1999 adviseert hij onderzoekers, uitvinders en startende bedrijven over octrooirecht, auteursrecht, modelrecht, het oprichten van rechtspersonen, algemene voorwaarden en diverse contractvormen en stelt hij allerlei juridische documenten op zoals volmachten, contracten, geheimhoudingsverklaringen en juridische brieven.

Wilt u een afspraak maken?

Neem dan gerust contact met ons op!